حاشیه

بعضی از آدما

تاکید می کنم فقط بعضی از آدما!(که البته شاید اصلا اسم آدم درموردشون صدق نکنه!)

حاشیون از حاشیه ی دفتر 100 برگ یک خطی هم خیلی کمتره!

 

مواظب اینجور آدما ! باشین که یهویی خاکتون نکنن!

دودمانتون رو به باد ندن!

 

از ما گفتن بود!

 

پ.ن:

بعضیا دیگه خیلی بیکارن. . . . باو سرتون تو زندگی خودتون باشه!

_____________________________

شکستن

خـــرد کردن

ســــــــوزاندن

خاکســـــتر کردن

به باد دادن...

از هر انگشتت یک هنر می بارد !

/ 19 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همایون

دهه زجر مبارک

آریا

درود بعضی فقط بعضی که تعدادشون بیشتر بقیه هم هست به استقبالشون میرن

همایون

[وحشتناک]

همایون

[قهقهه]

همایون

نرگگگگگگگس ...

همایون

[خداحافظ]

همایون

آپ نکنی یگ وقت خب ؟

این وبلاگ واگذار میشود.

سوزان

[ماچ]سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥ آپم خوشحال

سوزان

█♥█♥█♥ █♥█♥█♥█♥ █♥█♥█♥█♥█♥ █♥█♥█♥█♥█♥█♥ █♥█♥█♥█♥█♥█♥█♥ █♥█♥█♥█♥█♥█♥█♥█♥ █♥█♥█♥█♥█♥█♥█♥█♥█♥ ____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣________ ----------------------♣ ____ ♣ ____اپم بدو بیا_______ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ __دیر نکنیا__________ ♣♣ _________________ ♣♣ _____زودی بیا________ ♣♣ _________________ ♣♣........ یه عکس از عشقم گذاشتم♥ فقط بیا ببینش♥[قلب]